Calendar September 2017

5-8: Invitation Tournament in Seoul (Kr)

10: Dutch League in Sluiskil

12: Belgian League in Oostmalle

13: ADL League in Kapellen

16: German League in Bergisch Gladbach

17: Dutch League in Doetinchem

19: Belgian League in Oostmalle

20: ADL League in Oostmalle

24: Dutch League in Vlaardingen

29-31: World Cup Tournament in Cheongju (Kr)